แหล่งท่องเที่ยว

วัดธาตุวารุการาม

« 1 of 5 »

ตั้งอยู่ที่บ้านธาตุ หมู่ที่ ๒ ตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

อาคารเสนาสนะประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารไม้ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๔๙๖ กุฏิสงฆ์ ๒ หลัง เป็นอาคารไม้ ปูชนียวัตถุมี พระธาตุโบราณ สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๔๑ ชาวบ้านเรียกว่า วัดบ้านธาตุ ชาวบ้านได้สร้างอุโบสถครอบองค์พระธาตุโบราณไว้ ภายในอุโบสถมีพระพุทธรูปหลวงพ่อใหญ่ ประดิษฐานอยู่ ชาวบ้านเชื่อว่าเมื่อได้อธิฐานขอสิ่งใดก็จะสมหวังเสมอ ทำให้ชาวบ้านมีความเชื่อและศรัทธาเลื่อมใสหลวงพ่อองค์ใหญ่มากยิ่งขึ้น และในวัน ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ชาวบ้านจะมีพิธีกรรมการรำผีฟ้า เป็นการแสดงออกถึงความเชื่อศรัทธาต่อผีฟ้าที่ตนเองเคารพนับถือ เพื่อให้เกิดสันติสุขในหมู่ตน สะท้อนให้เห็นถึงความศรัทธาเลื่อมใส