แหล่งท่องเที่ยว

วัดป่าดอนวัวแฮม

« 1 of 4 »

ตั้งอยู่ที่บ้านโคกสีแก้ว หมู่ที่ ๖ ตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ชื่อวัด “ดอนวัวแฮม” มาจากชาวบ้านเล่าว่า เดิมบริเวณวัดในปัจจุบันเป็นพื้นที่ดอน เมื่อก่อนมีพื้นที่กว้างมาก ประมาณเกือบ ๖๐ ไร่ และชาวบ้านประกอบอาชีพทำนาเป็นหลัก เมื่อเสร็จสิ้นฤดูทำนา จะนำวัว ควาย มาเลี้ยงในบริเวณนี้ แล้วปล่อยให้กลับบ้านเอง แต่มีหลายครั้งที่ชาวบ้านปล่อยวัวออกมาเลี้ยงแล้วไม่กลับเข้าบ้าน เมื่อชาวบ้านตามหาก็มาพบวัวของตัวเองอยู่ที่ดอนวัวแฮมนี้ทุกครั้ง ชาวบ้านจึงเรียกว่า “ดอนวัวแฮม” มีความหมายว่าเป็นบริเวณที่วัวมานอนค้างแรมเป็นประจำ มีการค้นพบแท่งหินศิลาแลง คล้ายหลักศิลาที่พบเห็นในสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาอยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาไว้ชาวบ้านจึงร่วมกันสร้างโบสถ์ครอบจุดบริเวณที่พบหินศิลาแลง นอกจากนี้ยังพบร่องรอยที่น่าจะเป็นแหล่งหินที่นำไปสร้างหลักศิลาในพื้นที่บริเวณใกล้เคียง ตามความเชื่อของชาวบ้านเชื่อว่าเป็นสถานที่เคยเป็นวัดที่ถูกสร้างในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช จึงถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ มีเรื่องเล่าว่ามีขโมยเข้ามาเพื่อจะขุดหาของมีค่าแต่ได้เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ขโมยไม่สามารถนำสิ่งของที่ขโมยออกไปจากวัดได้ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาชาวบ้านจึงมีความศรัทธาและเคารพบูชาวัดแห่งนี้จนถึงปัจจุบัน