แหล่งท่องเที่ยว

วัดมงคลนิมิต

IMG 6034
« 1 of 8 »

ตั้งอยู่ที่บ้านหายโศก หมู่ที่ ๑ ตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๕ เป็นอาคารชั้นเดียวก่อด้วยปูนมุงกระเบื้อง ศาลาการเปรียญ และกุฏิสงฆ์เป็นอาคารไม้ ปูชนียวัตถุมีพระพุทธรูปปูนพระประธาน หน้าตัก กว้าง ๓๐ นิ้ว และพระพุทธรูปไม้ ขนาดต่างๆ ประมาณ ๑๐ องค์ ลวดลายในการประดับของตัวอาคาร เป็นรูปแบบสิมญวน ฝีมือช่างญวน มีการประดับลวดลายแบบรสนิยมช่างญวน สัญนิษฐานว่าสร้างหลังจาก พ.ศ. ๒๔๖๓ เพราะช่วงเวลาดังกล่าว ตรงกับกลุ่มลี้ภัยของคนเวียดนาม ทําให้งานประดับสิม ได้เกิดขึ้นตามแบบฝีมือช่างญวน โดยเฉพาะ “รอง” หรือมังกรแบบจีนมีเขา สิ่งประดับตกแต่งในสิมแบบฝีมือช่างญวน คือคติของคนญวนได้ถ่ายทอดให้กับสิมในภาคอีสานโดยเฉพาะโดยใช้คติความเชื่อดั้งเดิมของตนเข้ามาผสมกับคติความเชื่อในพื้นถิ่น ที่มีการประดับตกแต่งลวดลาย เช่น การประดับมังกร ,รูปบุคคลยืนเฝ้าประตูทางเข้า ล้วนคือสัญลักษณ์ที่มีความหมายในทางที่ดีทั้งสิ้น สะท้อนให้เห็นถึงช่างญวนได้ให้ความสำคัญกับสิมสิ่งก่อสร้างที่ตนเองได้รับเป็นผู้ออกแบบและก่อสร้างให้กับชุมชน

วัดมงคลนิมิต สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๑ ได้รับพระราชทายวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๘๙ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ พระสมพงษ์