แหล่งท่องเที่ยว

วัดหงษาวดี

« 1 of 8 »

ตั้งอยู่ที่บ้านดงขวาง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๒ งาน อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วยศาลาการเปรียญ เป็นอาคาร ครึ่งตึกครึ่งไม้ สร้าง พ.ศ. ๒๕๒๐ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๕ หลังเป็นอาคารไม้ และอุโบสถโบราณ ปูชนียวัตถุมีพระพุทธรูปศิลาโบราณ พระธาตุเจดีย์โบราณยอดหัก และพระธาตุขนาดเล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๔

การค้นพบสัญนิษฐานว่ามีชาวบ้านนาคำได้ออกมาอยู่ตามไร่ ตามนา ประกอบกับมีชาวอำเภอบัวใหญ่ได้หนีความแห้งแล้งได้ อพยพเข้าจับจองที่ไร่ที่นาเป็นที่ทำกิน ชาวบ้านได้เข้าไปหาของป่าเก็บผัก หักฝืนในบริเวณนั้น แล้วพบกับกองอิฐขนาดใหญ่ซึ่งเป็นซากปรักหักพังอยู่เป็นจำนวนมาก มีเจดีย์องค์เล็ก รายรอบอยู่สี่ห้าองค์ ต่อมาชาวบ้านจึงได้บูรณะขึ้น มีความเชื่อว่าบริเวณแห่งนี้เคยเป็นเมืองเก่า ชื่อเมืองหงษาวดีและมีเจ้าปู่ตาสา เป็นเจ้าปู่รักษาตลอดมาจนทุกวันนี้ และมีบ่อน้ำโบราณเป็นบ่อหินซึ่งมีน้ำตลอดทั้งปีจนชาวบ้านในสมัยนั้นมีความเชื่อว่าเป็นรูพญานาค ถือเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ในสมัยนั้น ประกอบกับชาวบ้านได้พบใบเสมา ซึ่งมีอักษรจารึกไว้ ต่อมาชาวบ้านได้ประชุมกันสร้างศาลาชั่วคราวขึ้นมาหนึ่งหลัง ส่วนศาลาปัจจุบันได้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐ หลังและได้สร้างอุโบสถขึ้นโดยได้วางศิลาฤกษ์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๒ แล้วเสร็จเมื่อปี ๒๕๕๖ และได้ทำการฉลองอุโบสถผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิตร ในปีเดียวกัน