ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

เสื่อกก

หัตถกรรมพื้นบ้าน

ตั้งอยู่ที่ บ้านโนนทัน หมู่ที่ ๔ ตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ในตำบลหายโศก มีการนำพืชชนิดต่างๆ ที่มีอยู่ในพื้นที่ตำบลหายโศกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

อาทิเช่น ต้นไผ่ นำมาสานเป็นตะกร้าสำหรับใส่ของ ชะลอม เครื่องมือสำหรับจับสัตว์น้ำ ต้นผือ นำมาทอเสื่อไว้ใช้ในครัวเรือนหรือจำหน่าย

เป็นอาชีพที่ชาวบ้านทำนอกเหนือจากอาชีพทำนา เมื่อว่างเว้นจากการทำนาชาวบ้านก็จะเริ่มทอเสื่อจากวัสดุธรรมชาติ คือ ต้นกก ที่สามารถหาได้ตามแหล่งน้ำธรรมชาติ บริเวณรอบหมู่บ้าน ถือว่าเป็นภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นที่นำเอาต้นกกมาแปรสภาพให้เป็นเส้น ย้อมสี แล้วสานทอให้เป็นแผ่นผืนเพื่อนำมาใช้ปูลาดรองนั่งหรือนอน หรือทำธุรกรรมต่างๆ พิธีกรรมทางศาสนา ตลอดจนนำไปเป็นของฝากได้ด้วย

การทอเสื่อที่สวยงามนั่นต้องใช้ความปราณีตและความคิดสร้างสรรค์รวมทั้งความอดทนสูง เพราะการทอเสื่อต้องใช้ระยะเวลาในการทอมาก จึงจะได้เสื่อที่สวยงามมากและอีกอย่างหนึ่งก็คือการใช้สีในการใส่ลวดลายให้เกิดสีสันสวยงามตามแต่ผู้ทำจะคิดลวดลายขึ้นมา

« 1 of 5 »