เรือนไม้

Posted Posted in ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

ลานไม้เรือนเก่า ตั้งอยู่ที่บ้านดงหวาย ตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี เป็นอาชีพเกี่ยวกับการซื้อ-ขาย ไม้เก่า มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้เก่า เช่น ประตูบ้าน หน้าต่าง โต๊ะ เป็นต้น

เสื่อกก

Posted Posted in ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

หัตถกรรมพื้นบ้าน ตั้งอยู่ที่ บ้านโนนทัน หมู่ที่ ๔ ตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ในตำบลหายโศก มีการนำพืชชนิดต่างๆ ที่มีอยู่ในพื้นที่ตำบลหายโศกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด