อบต.หายโศก

Posted Posted in ทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป ปัจจุบันตำบลหายโศกมีหมู่บ้านจำนวน ๑๗ หมู่บ้าน มีพื้นที่ประมาณ ๑๒๘ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๘๐,๐๐๐ ไร่ และได้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๓๙ ตำบลหายโศกเป็น ๑ ใน ๑๓ ตำบลของอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ห่างจากที่ว่าการอำเภอบ้านผือประมาณ ๕ กิโลเมตร มีอาณาเขต ดังนี้ ทิศเหนือ ติดตำบลโคกคอน ตำบลบ้านว่าน ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ทิศตะวันออก ติดตำบลหนองหัวคู อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ทิศใต้ ติดตำบลคำบง ตำบลโนนทอง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลบ้านผือ ตำบลบ้านค้อ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี เว็บไซต์อบต.หายโศก    องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก.ไทย คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก นายสายันต์ บุญมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก นางสาวอชิตกาญจน์ […]