ประเพณีท้องถิ่น

ประเพณีบุญเดือนสี่ หรือบุญผะเหวด

ตั้งอยู่ที่วัดศรีสว่างมงคล บ้านดงหวาย ตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

เป็นประเพณีงานบุญที่จัดขึ้นทุกปี ในช่วงเดือนสี่ โดยในช่วงเช้าชาวบ้านจะร่วมทำบุญตักบาตรที่วัดศรีสว่างมงคลและประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา พอถึงเวลาช่วงบ่ายเวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น. ชาวบ้านจะเริ่มตั้งขบวนแห่ผะเหวดโดยจะจัดขบวนแห่แต่ละกัณฑ์ทั้ง ๑๓ กัณฑ์แห่รอบหมู่บ้านมายังวัดศรีสว่างมงคลในช่วงตอนเย็นจะมีมหรสพสมโภช และมีกิจกรรมให้ผู้ที่มาร่วมงานได้ทำบุญร่วมกันโดยการสอยดาวแล้วนำเงินรายได้เข้าวัด เป็นกิจกรรมที่ผู้มาร่วมงานให้ความสนใจเป็นอย่างมาก พอวันรุ่งขึ้นชาวบ้านจะร่วมกันแห่กัณฑ์หลอน เป็นการแห่กัณฑ์เทศน์มายังวัดเพื่อให้ชาวบ้านได้ร่วมกันทำบุญอีกครั้ง โดยการแบ่งขบวนแห่กัณฑ์หลอนเป็นหมู่บ้านแล้วนำมาถวายรวมกันที่วัดศรีสว่างมงคล งานบุญเดือนสี่เป็นอีกกิจกรรมที่สร้างความสามัคคีในชุมชน ชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจในการจัดเตรียมงาน ทุกคนได้มีส่วนร่วมตั้งแสดงการแสดงความคิดเห็นในการกำหนดวัด จัดเตรียมสถานที่